Elevfotografering

Här finns ett schema över klassernas fotograferingstider:

Tisdagen den 6 september:

Följande klasser: 1 A, F A, 3 A, 1 C, 4 A.

Onsdag den 7 september:

Följande klasser: 5 A, F B, 2 B, 2 C, 4 B.

Torsdag den 8 spetember:

Följande klasser: 3 B, F C, 1 B, 3 C, 4 C.

Fredag den 9 september:

Följande klasser: 2 A, 5 B, 5 C,

12 augusti 2016