Sopkampen 2017

Ökad hållbarhet: Sopkampen 2017

En ny omgång av Sopkampen har satt igång. Alla barngrupper och klasser i kommunala och fristående förskolor, skolor, fritidshem och gymnasieskolor i Uppsala kommun kan delta i tävlingen och bidra till kommunens miljömål när det gäller minskat matsvinn, bättre sopsortering och mindre nedskräpning genom smarta idéer och kreativa lösningar.

Tävlingen pågår mellan 13 mars och 19 maj. Den vinnande barngruppen eller klassen belönas med 5 000 kronor samt ett studiebesök till en miljöförbättrande verksamhet i kommunen.

Här kan man läsa mer om tävlingen, och även lämna in tävlingsbidrag digitalt: www.uppsala.se/sopkampen

Engagerade pedagoger och vårdnadshavare som vill ha idéer kring aktiviteter kopplade till tävlingen kan gärna ta del av denna lärarhandledning: https://www.uppsala.se/contentassets/b4638d30c2de42bf85ca5f592d619aa0/lararhandledning-roj-2017.pdf

För ytterligare information och material kring Sopkampen, vänligen kontakta Jörgen Olsson, Stab kommunikation, jorgen.olsson2@uppsala.se

28 april 2017