Påsklov och studiedag/klämdag våren 2016

Nu är det dags att meddela hur ert barns omsorgsbehov ser ut på påsklovet och på vårens klämdag och studiedag.

Vi behöver veta när barnet ska vara på fritids för att på bästa sätt kunna planera verksamheten för barn, personal och matbeställning.

Svaren ska vara fritids tillhanda så snart som möjligt, dock senast onsdagen 9 mars.

Lämna in tider här

1 mars 2016