Skolpsykolog

Jag heter Karin Wallén och arbetar som skolpsykolog. Mina arbetsdagar är måndag, tisdag och fredag.


Mina arbetsdagar är måndag, tisdag och fredag och det går att nå mig på telefonnummer 018–7276763 eller via epost på karin.wallen@uppsala.se


Som skolpsykolog arbetar jag med konsultation och handledning av personal samt utredning och bedömning av elevers behov i skolan. Jag har även samtalskontakter med elever och vårdnadshavare vid skolrelaterad problematik samt vid behov har jag kontakt och hänvisar vidare till andra myndigheter/vårdgivare.


Som psykolog ingår jag i skolans elevhälsoteam som arbetar med att främja hälsa, stödja elevernas utveckling och skapa förutsättningar för inlärning hos alla elever.


Hälsningar Karin

Uppdaterad: