Skolpsykolog

Jag heter John Repic och jag arbetar som skolpsykolog på Storvretaskolan sedan vårterminen 2018.

Du kan träffa mig på skolan på tisdagar och torsdagsförmiddagar.

Jag arbetar för att främja elevhälsan på Storvretaskolan och för att skapa förutsättningar för att alla elever ska lyckas i skolan. Mina arbetsuppgifter består bl.a. av att erbjuda handledning, öka kunskaperna om psykisk hälsa och ohälsa, genomföra utredningar, samordna kontakter med sjukvården och bidra med psykologisk kunskap i elevhälsoteamet.
För att komma i kontakt med mig behöver du gå via klasslärare, kurator eller rektor på skolan. Om du är orolig över ditt barns mående utanför skolan tar du kontakt med din vårdcentral. Vid akut psykisk ohälsa kontaktar du barn- och ungdomspsykiatrin.
Uppdaterad: