Skolpsykolog

Jag heter Karin Wallén och arbetar som skolpsykolog. Jag finns på plats måndag-fredag.


Jag arbetar måndag - fredag. Det går att nå mig på telefonnummer 018–7276763 eller via epost på karin.wallen@uppsala.se


Som skolpsykolog arbetar jag med konsultation och handledning av personal samt utredning och bedömning av elevers behov i skolan. Jag har även samtalskontakter med elever och vårdnadshavare vid skolrelaterad problematik samt vid behov har jag kontakt och hänvisar vidare till andra myndigheter/vårdgivare.


Som psykolog ingår jag i skolans elevhälsoteam som arbetar med att främja hälsa, stödja elevernas utveckling och skapa förutsättningar för inlärning hos alla elever.


Hälsningar Karin

Uppdaterad: