Sportlovet 2016

Nu är det dags att meddela hur ert barns omsorgsbehov ser ut på sportlovet.

Vi behöver veta när barnet ska vara på fritids för att på bästa sätt kunna planera verksamheten för barn, personal och matbeställning.

Svaren ska vara fritids tillhanda så snart som möjligt, dock senast fredagen 5 februari.

Lämna in tider

14 januari 2016