Sommarlov 2015

Nu är det dags att meddela hur ert barns omsorgsbehov ser ut på sommarlovet.

Vi behöver veta när barnet ska vara på fritids för att på bästa sätt kunna planera verksamheten för barn, personal och matbeställning.

Observera att den 12 juni och 14 augusti har fritids planeringsdagar. Dessa dagar är fritids stängt.

Höstterminen startar tisdagen den 18 augusti.

Svaren ska vara fritids tillhanda senast fredagen den 8 maj.

Lämna in tider

19 april 2015