Elevhälsa

Elevhälsa är ett verksamhetsområde där medicinska, psykologiska, psykosociala samt specialpedagogiska insatser ingår.

Arbetet med elevhälsa ska i första hand vara förebyggande och ha en hälsofrämjande inriktning. Fokus bör ligga på att skapa en så positiv lärandemiljö som möjligt för alla elever, vare sig eleven är i behov av särskilt stöd och hjälp för sitt lärande eller inte.

I vår elevhälsoplan (PDF, 138 KB) kan ni läsa mer om hur vi arbetar med elevhälsa på Storvretaskolan.

Sedan en tid tillbaka är Uppsala kommuns elevhälsa htbq-diplomerad. Se gärna vår hemsida www.uppsala.se/hbtq där det finns mer information om vad hbtq-diplomeringen innebär.

hbtqflagga

Uppdaterad:

Andra sidor under: Elevhälsa