Vattenmannen och Speed

Måndagen den 7 november kom Vattenmannen och Speed och hade show för oss.

Vårt Skapande skola-projekt som vi har haft tillsammans med Vattenmannen och Speed avslutades i måndags med en stor show där eleverna var delaktiga och sjöng tillsammans med Vattenmannen och Speed. En mycket uppskattad föreställning bland både stora och små.

vattenmannen och speed

9 november 2016