Jullov 2015-16

Nu är det dags att meddela hur ditt barns omsorgsbehov ser ut på jullovet.

Julavslutningen äger rum 21 december och vårterminen startar måndagen 11 januari.

Torsdagen den 7 januari har fritids planeringsdag. Denna dag är fritids stängt.

Vi behöver veta när barnet ska vara på fritids för att på bästa sätt kunna planera verksamheten för barn, personal och matbeställning.

Svaren ska vara fritids tillhanda så snart som möjligt, dock senast 3 december.

Lämna in tider

8 november 2015