Höstlovstider

Vecka 44 är det höstlov och skolan är stängd, men fritids är öppet som vanligt. Nu är det dags att meddela hur ert barns omsorgsbehov ser ut under höstlovet.

Vi behöver veta om ert barn ska vara på fritids under höstlovet och i sådant fall vilka tider. Detta för att på bästa sätt kunna planera verksamheten för barn, personal och matbeställning.

Svaren ska vara fritids tillhanda så snart som möjligt, dock senast fredag den 14 oktober.

Lämna in era tider här.

25 september 2016