Vi hälsar er välkomna till läsåret 2015-16!

Tisdagen den 18 augusti kl 8.15 börjar alla elever skolan efter sommaren. Vi i personalen vill hälsa er alla välkommen och lite extra till alla nya elever! Vi är drygt 430 elever på Storvretaskolan i dagsläget.

Vår nya personal ser ut som följer:

Birgitha Lagerström, förskoleklass A (startar tidigast september)

Ewa Wallner, förskolklass B

Laila Tiittanen-Johansson 2B

Sofie Wahlberg 3B

Helen Johansson , fritids Grönan

Charlotte Hedberg, fritids Grönan

Viktoria Rydberg , textilslöjd

Erik Berglund, psykolog

Välkomna!

Till hösten hoppas vi kunna ta alla trevliga mattefigurer som finns på skolgården i anspråk under hösten. Att vara ute mycket är något som prioriteras och detta gäller t ex idrotten i de flesta årskurser under början av terminen.

Tydliga mål och höga förväntningar präglar vår verksamhet. I alla ämnen försöker vi öka elevers delaktighet och förförståelse av målen för verksamheten. Detta tror vi gynnar våra elevers känsla av att arbetet är meningsfullt och viktigt.

Vi har ett rastprojekt som heter ”kul på rasten”. Det fortsätter från förra året och innebär att det finns vuxna som tänkt lite extra på aktiviteter för eleverna att göra främst under 10-rasten. Fråga gärna era barn eller läs i breven från klasslärarna. Nästa vecka är också trygghetsvecka med många vuxna ute som har möjlighet att träffa många elever. Vi upplever att det är en väldigt bra start på läsåret.

Det ska bli fantastiskt kul att träffa era glada och vetgiriga barn igen!

Välkomna till ett nytt och spännande läsår!

Outi Määttä

Rektor Storvretaskolan

14 augusti 2015