Problemlösningsvecka

Vecka 19 hade vi en problemlösningsvecka på skolan. Då arbetade alla årskurser extra mycket med problemlösning.

Ett exempel från textilslöjden är att eleverna hade som uppgift att designa sin egen sittmöbel. De fick fundera på hur sittmöbler egentligen ser ut. Eleverna fick sedan göra varsin skiss och presentera sin idé. De fick fundera över vilka metoder och material de skulle använda för att komma så nära sin idé som möjligt? Därefter var det dags att tillverka sin möbel i liten skala. Eleverna fick prova sig fram med olika material och olika tekniker/metoder.

 

 

 

 

 

 

 

12 maj 2015