Studiedag fredag 29/9

Fredagen den 29:e september har lärarna studiedag och skolan är stängd. Fritids är öppet som vanligt. Nu är det dags att meddela hur ert barns omsorgsbehov ser ut denna dag.

Vi behöver veta om ert barn ska vara på fritids studiedagen den 29 september och i sådant fall vilka tider. Detta för att på bästa sätt kunna planera verksamheten för barn, personal och matbeställning.

Svaren ska vara fritids tillhanda så snart som möjligt, dock senast torsdagen den 21 spetember.

Lämna in dina tider här.

28 augusti 2017