Skapande skola

Kulturrådet fördelar årligen bidrag till grundskolans årskurs F-9 för att öka elevernas möjligheter att möta professionell konst och kultur.

Barns och ungas rätt till kultur är prioriterat i kulturpolitiken. Skapande skola är tänkt att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar.

Läs mer om Skapande skola på deras hemsida

Årets skapande skolaprojekt är hiphopdans tillsammans med Uppsala loves hiphop. Läs mer på deras hemsida https://www.uppsalaloveshiphop.com/

Uppdaterad: